Partner institutions

 

There are totally eight partner institutions within Trollnet network. You can get familiarized with the partner institutions by clicking the name of the institution.

 

DENMARK

University College of Northern Denmark

Information about Health Studies at UCN: 
http://www.ucnorth.dk/home/programmes-courses/health_studies.aspx
I
nformation about Global Health- course: 
http://www.ucnorth.dk/home/programmes-courses/global_health.aspx

 

FINLAND

Lahti University of Applied Sciences


South-Eastern Finland University of Applied Sciences


LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

 

NORWAY

VID Specialized University

 

Univesity of Tromsø, The Arctic University, Campus Harstad  

 

University College of Southeast Norway

You can find the types of available exchanges by clicking here

 

SWEDEN

Högskolan Väst


Valfria studier i klinisk / tillämpad omvårdnad, 15hp

* Studenten ska självständigt planera och samordna teoretiska
och kliniska / tillämpade studier inom ett valt område enligt hemuniversitetet läroplan. Om ej tillämpligt studenten ska följa en motsvarande läroplanen för Högskolan Väst.
* Oberoende studier i ett specifik omvårdnad område.